+48 663 359 666 transformator@centrumtransformator.pl

[prace wysokościowe]

PRACE WYSOKOŚCIOWE
 

Zajmujemy się pracami remontowo-budowlanymi na wysokich obiektach. Oferujemy szeroki wachlarz usług, stosując techniki i sprzęt alpinistyczny. Dzięki specjalistycznym umiejętnościom realizujemy prace na każdych wysokościach, w trudno dostępnych miejscach.

Dzięki sprawdzonej wiedzy z zakresu dostępu linowego, zbudowaliśmy zdyscyplinowany zespół do wykonywania różnorodnych prac. Przywiązujemy ogromną wagę do szkolenia pracowników w celu zapewnienia, że będą oni w pełni kompetentni w pracy, którą wykonują. Zapewniamy to poprzez połączenie zewnętrznych kursów, szkoleń wewnętrznych oraz prowadzenie nadzory własnego nad wykonywanymi pracami.

Wykonujemy prace w krótkim terminie, bez konieczności stawiania rusztowań i użycia podnośników nie zakłócając normalnej pracy obiektu. W związku z tym koszty naszych usług są niższe niż koszty usług wykonywanych metodami tradycyjnymi. Portfolio "prace wysokościowe" obejmuje prace na które przez ostatnie 5 lat, poświęciliśmy ponad 3000 godzin pracy.

Posiadane uprawnienia instruktorskie z zakresu technik dostępu linowego dają nam możliwość prowadzenia szkoleń z dostępu linowego oraz budowlanego. Szkolenia prowadziny na obiekcie wyznaczonym przez klienta lub w naszym centrum szkoleniowym.

Obecnie wiele firm oferuje usługi wysokościowe w przemyśle czy reklamie. Na nie szczęście większość z działających na rynku firm utożsamia prace alpinistyczne z kilkoma mało skomplikowanymi operacjami sprzętowymi, nie zauważając całej gamy zagadnień oraz wymogów formalnych związanych z wykonywaniem pracy w szczególnie niebezpiecznych warunkach.

                        

 

PRACUJEMY KOMPETENTNIE i zgodnie z prawem

Nasze doświadczenia z pracami wysokościowymi rozpoczęliśmy w 1998 roku. Czynnie w zawodzie alpinisty przemysłowego działamy do dziś. Specjalizujemy się w pracach interwencyjnych, montaż oraz zleceniach „trudnych” wymagających planowania i organizacji pracy.

Bardzo istotne również jest poznanie zasad BHP i przepisów prawa którym podlega praca alpinisty przemysłowego. Skoro nasza praca na wysokości podlega przepisom podlega również kontroli np. Państwowej Inspekcji Pracy. Rażące niedociągnięcia (z punktu widzenia PIP) takie jak sprzęt niezgodny z normami, bark szkoleń BHP, brak aktualnych badań lekarskich czy oceny ryzyka na stanowisku pracy, naraża osobę kontrolowaną na wysokie kary pieniężne. Na naszych kursach nie tylko opowiadamy o BHP ale również dajemy możliwość zdobycia stosownych dokumentów, potrzebnych do rozpoczęcia pracy.

Posiadamy państwowe uprawnienia INSTRUKTORA ALPINIZMU PRZEMYSŁOWEGO oraz uprawnienia pedagogiczne. Jesteśmy również czynnie działającymi instruktorami wspinaczki. Jesteśmy zrzeszeni w Polskim Związku Alpinizmu Przemysłowego.

W ofercie [transformatora] znajdują się szkolenia z zakresu PRACY NA WYSOKOŚCI W DOSTĘPIE LINOWYM z zastosowaniem zgodnego z normami Sprzętu Ochrony Indywidualnej oraz technik alpinistycznych.

 

ZAKRES USŁUG:

MYCIE
Oferta obejmuje mycie okien i elewacji. 
W tym zakresie usług prace mogą obejmować mycie powierzchni okiennych, 
framug oraz elewacji zewnętrznych.
Cena usługi uzależniona jest od wielkości powierzchni oraz rodzaju.

MALOWANIE ANTYKOROZYJNE I DEKORACYJNE
- Malowanie dachów.
- Malowanie napisów na elewacjach.
- Malowanie konstrukcji stalowych.
- Malowanie barierek balkonowych, rur spustowych i innych elementów elewacji.
- Malowanie konstrukcji stalowych mostów.
- Malowanie zbiorników.
- Malowanie słupów energetycznych, oświetleniowych.
- Malowanie hal.

ZAGROŻENIA ŚNIEŻNO-LODOWE
- Odśnieżanie dachów.
- Strącanie sopli.
- Usuwanie nawisów śnieżno-lodowych.
- Udrożnianie z lodu rynien i rur spustowych.

PRACE MONTAŻOWE
- Reklam mało i wielkoformatowych.
- Zabezpieczeń przeciw ptakom.
- Rur spustowych.
- Płotków śniegowych.

USUWANIE ELEMENTÓW STANOWIĄCYCH ZAGROŻENIE
- Skuwanie odspojonych fragmentów tynków.
- Podwieszanie siatek zabezpieczających pod balkonami, gzymsami.
- Demontaże obluzowanych fragmentów obróbek blacharskich.
- Burzenie kominów.

PRACE NA ELEWACJACH
- Czyszczenie.
- Tynkowanie.
- Malowanie.
- Ocieplanie.
- Uzupełnianie dylatacji.
- Renowacja ścian szczytowych.  

kontakt:
bartek(małpa)centrumtransformator.pl
504-133-339

Partnerzy